SISTEMI I MENAXHIMIT TË INFORMACIONIT PËR PLANIFIKIMIN E INTEGRUAR IPSIS

Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje në Kryeministri është në procesin e zhvillimit të një sistemi të automatizuar për forcimin e Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) I cili lidh planin strategjik të politikave me planin buxhetor dhe menaxhimin e financave publike më gjerësisht.

Contents